Streep door radioshow


De voorbije week was er commotie over het radioprogramma Ramadan Late Night. Na bedreigingen besloot de omroep het stop te zetten. Lees de reacties op het stoppen van de uitzendingen in de artikelen ‘Met stopzetten Ramadan Late Night geeft FunX fanatiekelingen hun zin’ en Islamoloog verbaasd over bedreigingen om muziek op FunX tijdens ramadan.

Woordenschat  
▢ uit de lucht halen
▢ de islamoloog
▢ de afschuw
▢ de bezinning
▢ marginaal
▢ de gematigde

Leerdoel 
▢ Ik kan de argumentatie voor/tegen muziek tijdens de ramadan kort toelichten.

Opdrachten

A Vragen
1. Wat was de kritiek op het radioprogramma?
2. Waarom is er boosheid op de publieke omroep?
3. Hoe kijkt Nora Asrami vanuit haar geloofsovertuiging naar de discussie?
4. In hoeverre geeft de Koran volgens haar antwoord op de vraag naar muziek en ramadan?
5. Wat bedoelt ze met de termen praktiserend en mainstream?
6. Ze noemt de moeite onder moslims met muziek tijdens ramadan marginaal. Geef een synoniem voor dat laatste woord.
7. Hoe kijkt Muhsin Köktas vanuit zijn geloofsovertuiging naar de discussie?
8. Waarom vindt Omar Ahmed dat muziek en ramadan niet samengaan?
9. Ramadan is een tijd van bezinning. Wat wordrt hiermee bedoeld?
10. Welke waarde is volgens velen in het geding bij deze discussie?