Suikerfeest


De Ramadan is voorbij. Tijd voor Suikerfeest. In de onderstaande bronnen maak je kennis met Suikerfeest in Nederland. Hoe vieren moslims het einde van het vasten? En hoe denken we over Suikerfeest als Nederlandse feestdag?

Leerdoel
▢ Ik kan de betekenis en belangrijke gebruiken van ramadan en Suikerfeest bespreken.

Opdrachten

A Quiz
Lees de teksten Moslims vieren einde Ramadan en Wanneer en hoe vier je Suikerfeest? Maak daarna de opdracht. Maak een quiz (digitaal of papier) waarin je vragen stelt over de belangrijkste kenmerken van vasten en Suikerfeest.

B Infographic
Video 1. Hoe beleven moslims in Nederland het Suikerfeest?
Maak een infographic over het onderwerp Suikerfeest en de beleving van het feest in Nederland. Houd de gebruikelijke opbouw van een infographic aan. Of zoek in overleg met je leraar een geschikt voorbeeld.

C Betoog
Video 2. Moet Suikerfeest een nationale vrije dag worden?
1. Schrijf een kort betoog over feestdagen in Nederland. Bespreek ze kort en betoog waarom jij vindt dat we die kalender wel of niet zouden moeten veranderen. Houd de vaste opbouw van een betoog aan. Of zoek in overleg met je leraar een geschikt schema. Je spreekt met je leraar het aantal alinea's / woorden voor het betoog af.
2. Bereid een debat voor over de vraag of we een nieuw feest moeten toevoegen aan de nationale vrije dagen (ten koste van een ander feest). Bedenk een stelling en bereid je voor op de rol van gespreksleider. Zorg dat je een goed overzicht hebt van argumenten voor- en tegen jouw stelling.
3. Combinatie: Schrijf een betoog als voorbereiding op een door leerlingen/de leraar voorbereid en geleid debat.