Versoepelen met de grootst mogelijke precisie


Tijdens de persconferentie van 6 mei 2020 kregen we perspectief op wat de komende maanden mogelijkerwijs gebeurt met de coronamaatregelen. De eerste stappen naar afbouw werden op een rij gezet. Voor veel mensen opluchting: eindelijk uitzicht op meer bewegingsvrijheid. Maar wetenschappers plaatsen kanttekeningen. De corona en de gevaren blijven smeulen. Lees hoe twee wetenschappers tegen het voorzichtig afbouwen van coronamaatregelen aankijken in het artikel ‘Je zult kleine uitbraken houden’.

Woordenschat 
▢ de pragende vraag
▢ de capaciteit
▢ traceren
▢ laagdrempelig

Leerdoel 
▢ Ik kan de kanttekeningen van de twee wetenschappers kort samenvatten.

Opdracht

A Vragen
1. Waaraan leiden de twee wetenschappers een daling van het aantal coronabesmettingen af?
2. Wat bedoelt Heesterbeek met ´maatregelen in twee smaken´? Geef van elke smaak twee voorbeelden.
3. Hoe werken de twee soorten maatregelen volgens de wetenschappers samen?
4. Waarom vinden de wetenschappers het belangrijk om testen zeer toegankelijk te maken?
5. Wat is het gevaar van brandhaardjes?
6. Wat bedoelen de wetenschappers met een nieuwe generatie besmettingen?
7. Welk groot gevaar schuilt er in grote evenementen?
8. Wat zouden de woorden transmissie en reagentia kunnen betekenen?
9. Licht de begrippen uitstampen en smeulen kort toe.
10. Waarop doelen de wetenschappers als ze spreken over ´een vangnet´?

B Infographic
De Rijksoverheid heeft de versoepelingen en toekomstige regels samengevat in een infographic. Bekijk hem via de link. Doe hetzelfde met de kanttekeningen die de twee wetenschappers maken.

C Persconferentie
Stel, de twee weteenschappers uit het artikel geven vanmiddag een persconferentie. Jij gaat er naar toe en bereid je nu voor. Welke vijf vragen wil je per se aan hen stellen, om meer te weten te komen over wat ze zeggen in het artikel? Zorg voor heldere vragen en zorg dat je de vragen kunt toelichten als daar om gevraagd wordt. Deel je vragen met een klasgenoot en geef elkaar feedback op de vragen. Vraag elkaar waar nodig om toelichting.