Alsjeblieft, weer helemaal open, die scholen


Voor een groot aantal leerlingen en ouders is het niet langer houdbaar dat de scholen maar deels open zijn en leerlingen maar beperkt onderwijs volgen. Uiterlijk in september moet het weer ´normaal´ toegaan in de scholen, vinden ze. Lees meer over de tegengeluiden in het artikel Het infectierisico versus psychologische problemen: kunnen middelbare scholen weer open?

Woordenschat
▢ het dilemma
▢ urgent
▢ de consensus
▢ de sociaal-emotionele ontwikkeling

Leerdoel
▢ Ik kan uitleggen wat risico´s en voordelen zijn van het verder openen van de middelbare scholen.

Opdrachten

A Vragen
1. Hoe groot is de besmettelijkheid van tieners volgens de tekst?
2. Wat wordt bedoeld met een potentieel virus-knooppunt (alinea 3)?
3. Leg de uitspraak “School is de grote gelijkmaker¨ uit (alinea 4).
4. Waaromis het welzijn van jongeren op dit moment nog niet goed meetbaar (alinea 4)?
5. Waarom is het ¨superurgent¨ dat jongeren elkaar weer zien en volwassenen die hun lesgeven en begeleiden?
6. Wat wordt bedoeld met een leerzame worsteling (alinea 6)?
7. Hoe zouden leerlingen en leraren in de school moeten omspringen met de anderhalvemetermaatregel?
8. Wat wordt bedoeld met het effect monitoren (slotalinea)?

B Blog
Schrijf een persoonlijk bericht naar aanleiding van de tekst. Bedenk goed je tekstdoel (informeren, activeren etc.).

C Betoog
Schrijf een kort betoog over het onderwerp van de tekst. Bouw je betoog als volgt op: stelling - argumenten vóór - argumenten die je tegen jouw stelling en argumenten in kunt brengen - weerlegging daarvan - een krachtige slotzin.