Bar en boos weer in het jaar 43 v.C.


Wetenschappers hebben ontdekt dat een vulkaanuitbarsting in de laatste eeuw vóór onze jaartelling op meerdere plekken in de wereld roet in het eten gooide. De Romeinse Republiek kreeg het zwaar te verduren. Lees in het artikel  Vulkaanuitbarsting in Alaska leidde 2.000 jaar geleden tot kou, honger en ziekten in Rome hoe ze bewijs vonden van een grote klimaatomslag in die tijd.

Woordenschat
▢ ongure
▢ turbulente
▢ causale
▢ klimatologische
▢ de ijskern
▢  de eruptie
▢ de senaat
▢ de consul

Leerdoel
▢ Ik kan het verband tussen de vulkaanuitbarsting en historische ontwikkelingen in 43 voor Christus uitleggen.

Opdrachten

A Vragen
1. Geef een ander woord voor causale (alinea 2)?
2. Waarnaar verwijst de bijzin ¨de fase in de geschiedenis van de Romeinen waarin Rome uitgroeide tot het centrum van een wereldrijk¨ (alinea 3)?
3. Hoe waren historici al op de hoogte van het klimaat in die tijd?
4. Hoe weten de onderzoekers dat de Romeinse Republiek last had van de vulkaanuitbarsting?
5. Wie ondervonden nog meer hinder van de uitbarsting?
6. Welke soorten bewijs hebben de onderzoekers gebruikt?
7. Welke directe gevolgen voor het klimaat noemt de tekst?
8. In hoeverre beïnvloedde de klimaatomslag de val van het Romse Republiek?
9. In hoeverre leveren de conclusies van de onderzoekers nieuwe informatie op?
10. Bedenk een alternatieve titel die nog geen conclusies noemt.

B Weerbericht
Het is het jaar 44 voor Christus. Het is de periode waarin een onguur klimaat is ontstaan. Schrijf de teksten voor een Romeins journaal in die dagen waarin de toestand en het klimaat in de Republiek worden besproken.

Nieuwscamera
Stel, een betrokkene of een ooggetuige heeft bij het nieuws waarover je las foto´s gemaakt. Beschrijf ongeveer vijf van zijn of haar foto´s (of maak de foto´s).