Beeldenstorm in 2020In de nasleep van de dood van George Floyd staan nu op veel plaatsen in de wereld verschillende beelden weer ter discussie. Vaak gaat het om ontdekkingsreizigers en politiek leiders die zich schuldig hebben gemaakt aan racisme en genocide. Lees meer over het nieuws op bijvoorbeeld de websites van RTL Nieuws Omstreden standbeelden onder vuur: ook bij ons een beeldenstorm? en AD Nieuwe beeldenstorm: ‘Foute helden’ moeten het ontgelden.

Woordenschat
▢ de beeldencultuur
▢ de sokkel
▢ de plaquette
▢ ontgelden
▢ ontaarden
▢ puissant
▢ de genocide
▢ het kolonialisme

Leerdoel 
▢ Ik kan voorbeelden geven van hoe we kunnen omgaan met omstreden monumenten.

Opdracht

Mindmap
Maak een mindmap over de inhoud van de tekst die je las. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden).

Koppen
Vat de kern van de tekst die je las samen in vijf verschillende koppen.

Vervolg
Schrijf een kort verhaal waarin jij bepaalt hoe het verder gaat met het nieuws waarover je las.