Coronapups


Tijdens de lock down is de vraag naar pups enorm toegenomen. Het leidt tot bezorgdheid bij kennelhouders en dierenasielen. Lees meer in het artikel Het lijkt wel of we allemaal een puppy willen: wachttijd én aankoopprijs lopen op.

Woordenschat
▢ een slaatje slaan
▢ de aanbetaling
▢ weloverwogen
▢ reguliere
▢ het protocol
▢ de broodfokker
▢ ondoordacht
▢ de impulsaankoop
▢ normaliseren

Leerdoel 
▢ Ik kan de adviezen in de tekst kort samenvatten.

Opdrachten

A Schema
Vat de tekst samen in een schema. Zorg dat de pijlen en andere tekens goed de verbanden aanduiden tussen de onderdelen. Bedenk goed welke werkwoorden centraal staan in de tekst en (dus) in jouw schema.

B Infographic
Maak een infographic die de inhoud van de tekst laat zien. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic).

C Poster
Vat de adviezen in de tekst samen op een poster. Zorg dat je de informatie overzichtelijk maakt door een goede verdeling. Bepaal goed in hoeverre je omwille van de duidelijkheid gebruikmaakt van afbeeldingen, kleuren, lettertypen en lettergroottes e.d.