Geschiedenis waarvan iedereen moet weten


De Canon van Nederland is een verzameling belangrijke historische personen. Bedoeld voor scholen om goed onderwijs te geven over de Nederlandse geschiedenis. Onlangs werd de canon vernieuwd. Een aantal namen viel af, en er werden nieuwe personen toegevoegd. Een van hen is Anton de Kom. Lees meer over hem in het artikel Wie was vrijheidsstrijder en verzetsheld Anton de Kom?

Woordenschat 
▢ de canon
▢ de emancipatie
▢ de burgerrechten
▢ antikoloniale

Leerdoel
▢ Ik kan de historische betekenis van Anton de Kom toelichten.

Opdrachten

A Eén minuut paper
Lees de tekst en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je weet. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag hem/haar feedback te geven op je tekst.

B Canon
Zoek een bron over de nieuwe canon en onderzoek wie er uit de canon zijn verdwenen en wie volgens historici wel een plekje hadden verdiend in de nieuwe canon. 

C Onze canon
Stel met een groep van 2-4 leerlingen jullie eigen canon van tien Nederlandse historische personen vast. Typeer elke persoon en zijn of haar waarde voor de Nederlandse geschiedenis in enkele zinnen.