Grote vraagtekens bij nertsenfokkerij


Nederland zit al lange tijd met een ´nertsenkwestie´. Al ruim dertig jaar zijn er protesten tegen het fokken van dieren om hun pels. Door de besmetting met corona binnen fokkerijen is de kwestie nog lastiger geworden. Lees hoe binnen ons land gedacht wordt over deze sector in het artikel Nertsenfokkerijen in Nederland: waar zijn ze nog en waarom?

Woordenschat 
▢ ruimen
▢ taxeren
▢ de compensatie
▢ het pelsdier
▢ de sector
▢ de motie

Leerdoel 
▢ Ik kan uitleggen hoe de pelsdierfokkerij in Nederland wordt verminderd

Opdracht

A Mindmap
Maak een mindmap over de inhoud van de tekst. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden).

B Infographic
Maak een infographic die de inhoud van de tekst laat zien. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic).

C Stellingen
Vat de tekst samen in vijf stellingen. Licht elke stelling kort toe en verwijs bij elke stelling naar twee relevante alinea´s. Lever ze in bij de leraar. Een (willekeurige) keuze uit alle stellingen gebruiken we voor korte debatten over het onderwerp van de tekst.