Minuscuul onderzoek


Het is tijd dat we nog meer te weten komen over micro-organismen. Dat vinden wetenschappers die meewerken aan het nieuwe onderzoeksproject UNLOCK. Ze willen veel meer kennis over microben ontsluiten zodat we nog meer slim gebruik kunnen maken van het (vuile) werk dat ze kunnen opknappen. Lees meer in het artikel ‘In onze darmen zitten meer micro-organismen dan er in het universum sterren zijn’.

Woordenschat
▢ de microbe
▢ gisten
▢ het micro-organisme
▢ de bioreactor
▢ fermenteren
Leerdoel 
▢ Ik kan voorbeelden geven van hoe we belangrijke kenmerken van microben gebruiken in onze leefomgeving

Opdrachten

A Vragen
1. Welke kenmerken van microben noemt de tekst?
2. Welke functie vervullen ze in onze darmen?
3. Welke bestaande toepassingen van microben noemt de tekst?
4. Wat zijn de belangrijkste redenen om nog meer werk te maken van onderzoek naar microben?
5. Wat zijn de vragen die de onderzoekers willen gaan beantwoorden?

B Poster
Vat de kern van de tekst (bijvoorbeeld kenmerken, adviezen, keuzemogelijkheden) samen op een poster. Zorg dat je de informatie overzichtelijk maakt door een goede verdeling. Bepaal goed in hoeverre je omwille van de duidelijkheid gebruikmaakt van afbeeldingen, kleuren, lettertypen en lettergroottes e.d.

C Quiz
Maak een quiz van 10 รก 15 meerkeuzevragen over de tekst. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst behandelt.