Na de beeldenstorm komt de beeldmerkenstorm


In de Verenigde Staten zijn al verschillende monumenten omvergehaald. Na de beelden lijken nu de beeldmerken aan de beurt. Op sommioge verpakken staan afbeeldingen die veel mensen als racistisch en stereotyperend ervaren. Lees over de beeldmerkenstrom die nu optrekt in het artikel De onderdanige slaven Aunt Jemima en Uncle Ben verdwijnen uit de Amerikaanse schappen.

Woordenschat 
▢ het steeotype
▢ raciaal
▢ Afro-Amerikanen
▢ evolueren
▢ het beeldmerk
▢ controversieel

Leerdoel
▢ Ik kan uitleggen wat sommige beeldmerken controversieel maakt.

Opdrachten

A Vragen
1. Welke voorbeelden van recente veranderingen noemt de tekst?
2. Welke voorbeelden van nog niet doorgevoerde veranderingen noemt de tekst?
3. Wat is het bezwaar tegen sommige beeldmerken?
4. In hoeverre zijn controversiële beeldmerken volgens de tekst vergelijkbaar met monumenten?
5. Wat wordt in de tekst bedoeld met evolueren?

B Verslaggever
Treed op als verslaggever. Bespreek het onderwerp in een video of voor de klas.

C Cartoon
Maak cartoons over de inhoud van de tekst. Je kunt met de cartoon de inhoud presenteren, maar ook je mening over onderwerp en hoofdgedachte geven.