Scholieren willen hun oude schoolleven terug


Steeds meer stemmen gingen op om de middelbare scholen in het nieuwe schooljaar weer helemaal open te stellen. Ook een recente peiling onder scholieren wees in die richting. Recent werd besloten dat de scholen weer opengaan. Lees meer over de stemming onder leerlingen en hoe ze aankijken tegen afstandsonderwijs in het artikel Middelbare scholieren willen weer volledig naar school.

Woordenschat
▢ schrijnend
▢ de diepgang
▢ reguliere
▢ fysieke
▢ het eigenaarschap

Leerdoel
▢ Ik kan de argumenten voor geheel openen van de scholen toelichten.

Opdrachten

A Stellingen
Vat de tekst samen in vijf stellingen. Licht elke stelling kort toe en verwijs bij elke stelling naar twee relevante alinea´s. Lever ze in bij de leraar. Een (willekeurige) keuze uit alle stellingen gebruiken we voor korte debatten over het onderwerp van de tekst.

B Blog
Schrijf een blog waarin je ingaat op de voor- en nadelen van het afstandsonderwijs van de afgelopen periode. Bespreek wat je in deze periode hebt geleerd (over jezelf) en wat moeilijk was in deze tijd. Gebruik de tekst als bron.

C Betoog
Schrijf een kort betoog over het onderwerp afstandsonderwijs. Bouw je betoog als volgt op: stelling - argumenten vóór - argumenten die je tegen jouw stelling en argumenten in kunt brengen - weerlegging daarvan - een krachtige slotzin. Gebruik de tekst als bron.