Wasberen, schildpadden, rattenslangen


In de Nederlandse natuur duiken regelmatig dieren op die er helemaal niet thuishoren. Ze zijn er vrijwel nooit op eigen gelegenheid terechtgekomen, maar in bijna alle gevallen losgelaten. Onder meer de Leeuwarder Courant 'Amerikaanse stierslang voelt zich thuis in Haagse duinen' schreef erover in het kader van de week van de invasieve exoten.

Woordenschat 
▢ de populatie
▢ invasieve exoten
▢ inheems
▢ het natuurlijk evenwicht

Leerdoel
▢ Ik kan belangrijke gevolgen noemen van het vestigen van invasieve exoten.

Opdrachten

Schema 
Vat de tekst samen in een schema. Zorg dat de pijlen en andere tekens goed de verbanden aanduiden tussen de onderdelen. Bedenk goed welke werkwoorden centraal staan in de tekst en (dus) in jouw schema.
Infographic
Maak een infographic die de inhoud van de tekst laat zien. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic).

C Insta post
Je schrijft voor het medium waar de tekst is gepubliceerd een Instagrampost om lezers te interesseren de tekst te lezen. Schrijf de post en kies een bijpassende foto.