Van het scherm of laten blijven met goede uitleg


Tv-zenders en streamingdiensten nemen hun aanbod stevig onder de loep na de protesten rond de dood van George Floyd. Meer dan ooit speelt de vraag wat ze moeten doen met discriminerende inhoud van series en films, zelfs al gaat het om comedy en satire. Lees meer over de scherpe controleop het serie- en filmaanbod in het artikel 'Haal omstreden series en films niet weg, maar laat de kijker er wat van leren'.

Woordenschat 
▢ satirisch
▢ de rassenscheiding
▢ het denkbeeld
▢ de context
▢ het stereotype
▢ de rekenschap
▢ het erfgoed

Leerdoel
▢ Ik bespreek hoe tv-stations en streamingdiensten willen omgaan met beeldmateriaal dat we tegenwoordig ervaren als aanstootgevend

Opdrachten

A Vragen
1. Welke voorbeelden van aanstootgevende fragmenten worden in de tekst genoemd?
2. Leg met een voorbeeld uit de tekst uit wat wordt bedoeld met context (alinea 5).
3. Bespreek kort de reden voor de naamswijziging (Antebellum) in de kadertekst.
4. Leg uit waarom in het aangehaalde Bugs Bunny fragment sprake is van een stereotype.
5. Wat moet aan aanstootgevende fragmenten worden toegevoegd om ze te kunnen blijven aanbieden als tv-stations en streamingsdiensten?
6. Welke mogelijkheden bieden nieuwe media om dat goed te doen?
7. In hoeverre zouden beelden die tv-stations en streamingsdiensten niet meer uitzenden volgens de deskundigen online beschikbaar moeten blijven?
B Betoog
Schrijf een kort betoog over het onderwerp van de tekst. Bouw je betoog als volgt op: stelling - argumenten vóór - argumenten die je tegen jouw stelling en argumenten in kunt brengen - weerlegging daarvan - een krachtige slotzin.

C Stellingen
Vat de tekst samen in vijf stellingen. Licht elke stelling kort toe en verwijs bij elke stelling naar twee relevante alinea´s. Lever ze in bij de leraar. Een (willekeurige) keuze uit alle stellingen gebruiken we voor korte debatten over het onderwerp van de tekst.