Zomer: De geschiedenis van de vakantie


Voor de laatste twee weken van het schooljaar verzamelen we veel zomers nieuws op MNMweek. Dit is de tweede post.

Iedere zomer trekken we er in grote aantallen op uit. Dat massatoerisme is nog niet zo oud, maar vakantie vieren heeft al een lange geschiedenis. Lees er meer over in het artikel Kleine geschiedenis van de vakantie.

Woordenschat
▢ de inboedel
▢ gegoede
▢ de cao
▢ de pionier
▢ welgestelde
▢ de middenklasse
▢ floreren
▢ de emancipatie

Leerdoel
▢ Ik kan de eerste vormen en de latere ontwikkeling van vakantie beschrijven.

Opdrachten

A Infographic
Maak een infographic over de geschiedenis van de vakantie. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic).

B Eén minuut paper
Lees de tekst en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je weet over de geschiedenis van de vakantie. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag hem/haar feedback te geven op je tekst.

C Toets
Maak een toets van 10 á 15 vragen over de geschiedenis van de vakantie. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst behandelt.