De val van Srebrenica


Op 11 juli 1995 'viel' Srebrenica. Nederlandse VN-militairen konden niet verhinderen dat de enclave onder de voet werd gelopen door Servische troepen. Het voormalige Joegoslavië was na 1992 uit elkaar gevallen in onafhankelijke staten. Daarna brak een bloedige burgeroorlog uit in de gebieden waar verschillende bevolkingsgroepen woonden. Na de val van Srebrenica vielen er duizenden burgerslachtoffers en werden de VN en de aanwezige militairen ervan beschuldigd de bevolking niet te hebben beschermd. Uitgeverij Noordhoff en het NIOD en maakten voor de Bos Atlas een infographic over de gebeurtenissen in Srebrenica. Het NOS journaal wijdde vier korte journaals aan de gebeurtenissen in 1995. Bekijk de infographic en de NOS journaals.

Woordenschat
▢ de enclave
▢ de burgeroorlog
▢ soevereiniteit
▢ de onafhankelijkheidsverklaring

Leerdoel
▢ Ik kan uitleggen waarom de val van Srebrenica een beladen geschiedenis is.

Opdrachten

A Vragen
1. Welke gebieden scheidden zich achtereenvolgens af van Joegoslavië?
2. Waardoor was Joegoslavië tot dan een eenheid geweest?
3. Waardoor leidde de afscheiding tot een burgeroorlog?
4. Waarom trokken duizenden vluchtelingen naar Srebrenica?
5. Met welk doel was de VN-macht gestationeerd in Srebrenica?
6. Wat verstaan we onder een enclave?
7. Waardoor werd Srebrenica onder de voet gelopen?
8. Wat gebeurde na de val van Srebrenica?
9. Wat was de kritiek op de VN na de val van Srebrenica?
10. Wat was de kritiek op de VN-militairen na de val van Srebrenica?

Eén minuut paper
Bekijk (een deel van) de bronnen en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je weet. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag hem/haar feedback te geven op je tekst.

Schema 
Vat de informatie uit de bronnen samen in een schema. Zorg dat de pijlen en andere tekens goed de verbanden aanduiden tussen de onderdelen. Bedenk goed welke werkwoorden centraal staan in de tekst en (dus) in jouw schema.