Lockdownstroop


Het is stil in de Afrikaanse wildparken, zo stil dat stropers hun kans meer dan ooit schoon zien om wild te vangen. De wildparken maken zich grote zorgen over het voortduren van de pandemie en de lockdowns. Lees meer in het artikel Toeristen blijven weg, maar stropers en ontbossers stromen toe: Afrikaanse parken zitten in de knel of de reportage Het wildpark snakt naar de safaritoerist.

Woordenschat
▢ stropen
▢ de expat
▢ compenseren
▢ de migratieroute
▢ de lodge

Leerdoel 
▢ Ik kan beschrijven hoe wildparken zich beschermen tegen stroperij.

Opdrachten

A Instagram postJe schrijft voor het medium waar de gekozen tekst is gepubliceerd een Instagrampost om lezers te interesseren de tekst te lezen. Schrijf de post en kies een bijpassende foto.

B Infographic
Maak een infographic die de inhoud van de gekozen tekst laat zien. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic).

C Mindmap
Maak een mindmap over de inhoud van de gekozen tekst. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden).