Gamen is mijn werk


E-sport is een miljoenenbusiness. Langzaam maar zeker wint deze topsport ook in Nederland terrein. In Utrecht werd onlangs een trainingscentrum geopend.

Bron

Woordenschat
de discipline - professionaliseren - de benadering - opperste - specialiseren - de reflex- profileren 

Leerdoel
Ik kan de hoofdzaken uit de tekst en de video kort samenvatten.

Opdracht 1 - Eén minuut paper
Je schrijft na het lezen van de tekst/het zien van de video gedurende één minuut alles op wat je weet. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag feedback te geven bij je uitleg.

Opdracht 2 - Doorgeefvragen 
Je vormt een groep van drie leerlingen. Je kiest om beurten een begrip uit de tekst/video, een tweede leerling bedenkt een vraag bij het begrip, een derde leerling geeft antwoord op de vraag. Je bespreekt vervolgens het antwoord met elkaar en wisselt vervolgens opnieuw van rollen (etc.).

Opdracht 3 - Persconferentie
Je gaat naar een persconferentie over het nieuws van de tekst en de video. Bedenk vijf vragen die je gaat stellen. Licht bij elke vraag kort toe waarom hij van belang is.