We leven op te grote voet


Het eens per twee jaar verschijnende Living Planet Report wijst op een enorme terugloop van dierenpopulaties. In het rapport worden de belangrijkste oorzaken genoemd. Het maakt volgens het Wereld Natuur Fonds duidelijk dat mensen minder hun stempel moeten drukken op de leefgebieden van wilde dieren.

Bron
Trouw Twee derde van de dierenpopulatie is verdwenen – en dat is ook slecht nieuws voor de mens
NU.nl WWF: Omvang dierenpopulaties nam in halve eeuw met twee derde af

Wordenschat
NU.nl de populatieomvang - de ontbossing - inheems - de factor - de biodiversiteit - de overconsumptie - de pandemie
Trouw de populatieomvang - amfibieĆ«n - desastreuze - de pandemie - wetlands - de aantasting - het ecosysteem - verstoorde relatie - duurzamer - consumeren - de overheden

Leerdoel
Ik kan oorzaken en gevolgen in het nieuws benoemen.

Opdrachten
Je docent geeft aan welke tekst je gebruikt of dat je beide teksten gebruikt als bron.

Opdracht 1 -  Bekend, benieuwd, bewaard
Vat de tekst samen door in drie kolommen te noteren wat jou al bekend was, wat je nieuwsgierig heeft gemaakt en wat je hebt onthouden.

Opdracht 2 -Tweet
Vat de tekst samen in enkele tweets.

Opdracht 3 - Stiftgedicht
Maak een gedicht door (een deel van) de tekst weg te lakken en een aantal woorden te laten staan. Die woorden vormen samen een gedicht dat op de een of andere manier met het onderwerp van de tekst te maken heeft. Bekijk online een aantal voorbeelden van stiftgedichten.