E-rechters: realistisch en uitvoerbaar?


Zouden in de toekomst computers kunnen gaan rechtspreken? Computers bieden veel voordelen, denk alleen al aan de massa´s bewijzen en oude, vergelijkbare rechtzaken die ze ter voorbereiding op een zitting snel kunnen doornemen. Maar kunnen we van een computer ook een goede afweging verwachten?

Bron

Woordenschat
de afweging - de database - relevante - de strafmaat - het algoritme

Leerdoel
Ik kan belangrijke argumenten voor en tegen computers in de rechtspraak toelichten.

Opdracht 1 - Dwarsligger
Je bedenkt wat iemand die het geheel niet eens is met de inhoud van de tekst/video zou kunnen vinden. Schrijf namens hem/haar een (goed beargumenteerde) reactie.

Opdracht 2 - Driebordendiscussie
Jullie vullen in gesprek met elkaar drie ´borden´ door argumenten te bedenken die zouden kunnen worden gegeven door wie het eens is met de stelling, door wie het ermee oneens is en door wie neutraal wil zijn. Het is ook mogelijk deze werkvorm met de hele klas (op drie posters of drie borden) te voeren.

Opdracht 3 - Pleidooi
Neem in de discussie waarover de tekst/video gaat een standpunt in. Houd een pleidooi voor de klas waarin je je standpunt bepleit. Bouw je pleidooi op zoals een betoog: stelling - argumenten vóór - argumenten die je tegen jouw stelling en argumenten in kunt brengen - weerlegging daarvan - een krachtige slotzin.