Het nieuwswoord van 2020

 

Als het jaar bijna voorbij is, blikken veel (social) media terug met een jaaroverzicht. In deze opdracht blik je met de klas terug op het nieuws en kies je met de klas hét nieuwswoord van 2020.

Opdracht 1

Bespreek met de klas (in groepen) welke woorden onvermijdelijk meedingen in de verkiezing. De woorden worden genoteerd op het bord of iedereen noteert zelf de woorden. Met de klas maak je zo het begin van een lijst belangrijke woorden uit 2020. 

Opdracht 2
Hierna gaat iedereen (in groepen) op zoek naar nog 1 tot 3 woorden die ook het nieuws beheersten in 2020. De docent vertelt je hoeveel woorden je kiest. Je noteert bij elk woord een korte uitleg en licht toe waarom je het woord kiest. 

Opdracht 3
Hierna bereid je een korte presentatie voor. In de presentatie bespreek je het woord (de woorden) kort voor de klas en licht je het nieuws dat erbij hoort kort toe. Ook vertel je waarom je het woord (de woorden) koos. Zorg dat je een heldere, beknopte uitleg geeft en zorg dat je verhaal aantrekkelijk en aanschouwelijk is. Gebruik bijvoorbeeld een of meer achtergrondfoto´s of ondersteun je uitleg op een andere manier. De woorden uit de presentaties worden toegevoegd aan de lijst van opdracht 1.

Opdracht 4
Als iedereen zijn/haar nieuwswoord(en) heeft verteld aan de klas, kiezen jullie als klas wat hét nieuwswoord van 2020 is. Iedereen schrijft op een briefje een top 3 uit de lijst die met de klas is samengesteld. Je hoeft daarbij niet per se woorden uit je eigen presentatie te kiezen. Een aantal leerlingen bekijkt de briefjes en stelt de verkiezingsuitslag samen.

Alternatief: alle belangrijkste nieuwswoorden uit de presentaties worden in een (online) formulier verzameld, waarop je stem mag uitbrengen. 

Andere verkiezingen
In de loop van november/begin december zullen verschillende media ook hun woord van het jaar kiezen. Zie bijvoorbeeld Het woord van het jaar (Wikipedia). Het is interessant om de keuze van de klas en de andere verkiezingen met elkaar te vergelijken. De samenstellers van het Van Dale woordenboek zijn nieuwsgierig of er nieuwe woorden aan het woordenboek moeten worden toegevoegd en organiseren daarom ook een verkiezing.