Verhuisdozen in het Witte Huis


Na een week vol onduidelijkheid weten de Amerikanen eindelijk wie hun nieuwe president is. De voormalige president vertrekt met een lange lijst ernstige klachten over het verkiezingsverloop. President Biden neemt na zijn inauguratie in januari zijn intrek in het Witte Huis in Washington.

Bron

Woordenschat
de senator - progressief - nucleair - de diplomatie - de empathie

Leerdoel
Ik kan toelichten wat de video over de kwaliteiten van de nieuwe president vertelt.

Opdracht 1 - Wat voor een president?
In de video worden verschillende voor- en nadelen van de nieuwe president genoemd. Geef bij de onderstaande kwalificaties voorbeelden uit de video.
  • veilige president
  • kwetsbare president 
  • empathische president
  • verbindende president
Bedenk nog een vijfde kwalificatie voor deze president. Motiveer je antwoord.

Opdracht 2 - Infographic
Vat de video samen in een infographic. Gebruik hierin heel beperkt tekst. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic).

Opdracht 3 - Seven words story
Vat de video samen in vijf 'seven words stories'. Bekijk online een aantal voorbeelden van seven word stories.