Waar is IS?


Bij aanslagen in Europa valt steeds de naam van IS. Na de val van het kalifaat dat IS uitriep, is onduidelijk waar IS is gebleven. In dit artikel wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen.

Bron
RTL Nieuws 'Wat is er over van IS? 'Ze zijn verzwakt, maar de organisatie blijft bestaan'.

Woordenschat
de binnengrens - het verdrag - de databank - de opruiing - knopen doorhakken - de hoopgtijdagen - het kalifaat - het grondgebied - guerrilla - de eenheid - politiek-religieus - extremistisch - de ideologie - claimen - het dreigingsbeeld - jihadisme - de AIVD 

Leerdoel

Ik kan antwoord geven op de vraag waar IS is gebleven.

Opdracht 1 - Vragen
Vat de tekst samen in 8 á 10 vragen. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst behandelt.Wissel daarna met een klasgenoot het blad met de vragen uit en geef antwoord op de vragen van elkaar.

Opdracht 2 - Schema
Vat de tekst samen in een schema. Zorg dat de pijlen en andere aanduidingen goed de verbanden aangeven tussen de onderdelen. Bedenk goed welke begrippen en werkwoorden centraal staan in de tekst en (dus) in jouw schema.

Opdracht 3 - Eén minuut paper
Je schrijft na het lezen van de tekst gedurende één minuut alles op wat je weet. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag feedback te geven bij je uitleg.