Avondklokrellen


Sinds de instelling van een avondklok hebben veel steden te maken met rellen in de avonduren. Relschoppers veroorzaken brand, zorgen voor vernielingen, provoceren en bekogelen politie en ME en enkele keren werden winkels geplunderd.

Bron
AD
Waarom het overal zo uit de hand loopt: psychologen verklaren losgeslagen gedrag

Woordenschat
de pandemie - sluimerende - individualiteit - een giftige cocktail - het wanbeleid - betichten - uit zijn op een verzetje - vooropgezet - te licht gedacht - de sociaal-economische positie - een rode draad 

Leerdoel
Ik kan de verklaring van de psychologen kort benoemen.

Opdracht 1 - Mindmap
Vat de tekst samen in een Mindmap. Lees de tekst en bepaal de deelonderwerpen. Maak daarmee een mindmap.

Opdracht 2 - Vragen
1. Welke lessen uit de geschiedenis noemt de tekst?
2. Welke groepen worden in de tekst onderscheiden?
3. Wat wordt bedoeld met een moreel kompas (alinea 5)?
4. Wat wordt bedoeld met een giftige cocktail (alinea 5)?
5. Welke sociale effecten van de lockdown noemt de tekst?
6. Welke verwachtingen en oplossingen noemt de tekst?
7. Wat is het belangrijkste doel van de tekst?
8. Welke onderwerpen en antwoorden mis je in de tekst?

Opdracht 3 - Persverklaring
Stel je voor, je bent burgemeester van een stad met rellen in de voorbije dagen en de pers vraagt je om een reactie. Wat zou je zeggen tegen de journalisten? Schrijf een korte reactie waarin je de inwoners een hart onder de riem steekt en het geweld duidelijk veroordeelt.