Communiceren in onze slaap


Onderzoekers hebben weten in te breken in de dromen van slapende mensen. Kunnen communiceren met mensen in hun slaap betekent voor verschillende onderzoeken dat het mogelijk wordt veel nieuwe kennis op te doen.  

Bron
de remslaap - de studie - het fenomeen - extreme - de neurowetenschapper - posttraumatische - de stressstoornis

Leerdoel
Ik kan de ontdekking van de onderzoekers toelichten.

💤 Opdracht 1 - Vragen
1. Waarom gebruikt de schrijver het begrip inbreken in alinea 1?
2. Wat wordt bedoeld met lucide dromers?
3. Waarom is de onafhankelijkheid van elkaar belangrijk (alinea 1)?
4. Wat was de aanleiding voor het onderzoek?
5. Wat is de belangrijkste bevinding?
6. Wat maakt het resultaat van het onderzoek geloofwaardig?
7. Wat maakt het doen van verder onderzoek belangrijk?

💤 Opdracht 2 - Hoofdgedachte
Schrijf per alinea de hoofdgedachte op. De tekst telt acht alinea's. Schrijf daarna op wat de hoofdgedachte van de tekst is. 

💤 Opdracht 3 - Verslaggever
Bereid een kort mondeling verslag over dit onderzoek voor. De docent vraagt een aantal leerlingen om als verslaggever hun verhaal te doen voor de klas. De eerste verslaggever krijgt een minuut de tijd. Elke volgende verslaggever krijgt tien seconden korter de tijd.