Varkens die gamen en ander onderzoek naar dieren


In onderzoek naar dieren blijken ze soms slimmer te zijn of heel anders te reageren dan we altijd dachten. Onlangs verrasten Hamlet en Ommelette, twee Yorkshire biggen, hun onderzoekers.

Bron
De Telegraaf Wetenschappers doen bijzondere ontdekking: biggen kunnen gamen

Woordenschat
en consorten - de pallet - de impact - de quote

Leerdoel
Ik kan uitleggen hoe het onderzoek werd uitgevoerd en welke inzichten het opleverde.

Opdracht 1 - Quotes
Vat de tekst samen in vijf beroemde quotes. Geef bij elke quote één regel uitleg over de relatie met de inhoud van de tekst.

Opdracht 2 - 5w1h
Vat de tekst over de gamende biggen samen met de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Beoordeel daarna op welke van de zes vragen de tekst beperkt of onvoldoende antwoord geeft. Schrijf de vragen die je nog hebt daaronder op.

Opdracht 3 - Padlet
Verzamel op een Padlet minstens vier andere korte artikelen over onderzoek dat bijzondere onbekende kwaliteiten van dieren aan het licht bracht. Vat elk artikel in 1-3 zinnen samen.