Jom Hasjoa


Vanaf vanavond herdenken joden wereldwijd de holocaust. Dat doen zij met Jom Hashoa wehagewoera, de dag van vernietiging en heldendom. Joden herdenken de zes miljoen joden die stierven tijdens de shoa (vernietiging) door nazi-Duitsland. Ook staan ze stil bij de vele helden die zich inspanden om joden te sparen door hun bijvoorbeeld te onder te brengen op onderduikadressen. Ook Jom hashoa kan door de corona-maatregelen niet plaatsvinden zoals iedereen gewend is. 

Bron

Leerdoel
Ik kan toelichten hoe op de dag van Jom Hasjoa de jodenvervolging wordt herdacht.

Opdracht 1 - Vragen
Zoek een bron (tekst of video) over Jom hashoa 2021. 
1. Welke gebruiken staan centraal op deze dag?
2. Geef voorbeelden van hoe de dag dit jaar, met alle beperkingen, plaatsvindt.
3. Waar komt het woord shoa vandaan en wat is de letterlijke betekenis?
4. Op welke manier staat men in Nederland stil bij deze dag?
5. Op welke andere dagen in het jaar wordt de shoa herdacht?

Opdracht 2 - Kijk, denk en vraag je af
Vorm een tweetal en kies online een foto van Jom Hasjoa uit. Bekijk de foto en vul daarna individueel de zinnen aan. Vergelijk daarna samen de antwoorden.
Ik zie...
Ik denk...
Ik vraag me af...
Wissel daarna de tekst uit met een klasgenoot en schrijf een korte reactie op de interpretatie van je klasgenoot onder de tekst.

Opdracht 3 - Stap in het beeld
Vorm een tweetal en kies online een foto van Jom Hasjoa uit waarop mensen zijn afgebeeld. Kies een persoon op de foto. Beantwoord individueel de volgende vragen. Vergelijk daarna samen de antwoorden.
1. Wat kan deze persoon zien en voelen?
2. Wat zou deze persoon denken?
3. Wat zou belangrijk zijn voor deze persoon?
4. Schrijf een tekst vanuit deze persoon waarin je antwoord geeft op bovenstaande vragen.
Wissel daarna de tekst uit met een klasgenoot en schrijf een korte reactie op de interpretatie van je klasgenoot onder de tekst.

De twee werkvormen zijn ontleend aan het volgende artikel: Wereldburgerschap: kijken, nog eens kijken, verwonderen, verbeelden, praten.