Weer naar de maan 🚀


De VS willen binnen vijf jaar weer mensen naar de maan brengen. Onlangs heeft de ruimteorganisatie NASA een bedrijf gekozen dat de raket gaat produceren.

Bron

Woordenschat
het patent - de rekenkracht - de simulator - de technologie - spin off - navigeren - de computerkracht - efficiënter - observeren - de shuttle - commerciële - de partij - de maankolonie

Leerdoel
Ik kan toelichten wat de doelen van zijn de NASA-missies naar de maan.

Opdracht 1 - Postersamenvatting
Vat de informatie over waarom NASA maanmissies onderneemt op een poster. Zet dat onderwerp op een prominente plaats op de poster. Zorg dat de poster een duidelijk overzicht geeft. Laat belangrijke begrippen opvallen op de poster. Maak een goede keuze wat relevant is voor het onderwerp van de poster.

Opdracht 2 - Nieuwe technologie
Maak een infographic van  nieuwe technologie die in het verleden is ontstaan dankzij de maanmissies en voorspellingen die in de video worden gedaan over mogelijke toekomstige technologie. 

Opdracht 3 - Science-fiction
Schrijf (of vlog) een persoonlijke reactie op de toekomstbeelden die in de video worden besproken. Vertel in hoeverre ze voor jou klinken als science fiction of geloofwaardig zijn. vertel waarom.