Een dierenwet die heel veel verandert?


Een nieuwe wet moet garanderen dat ieder dier zonder belemmeringen zijn natuurlijke gedrag kan vertonen. Maar veel betrokkenen vragen zich af wat daar precies mee wordt bedoeld en hoe zo'n wet moet worden gehandhaafd?

Bron
zie opdracht 2

Leerdoel
Ik kan uitleggen wat het doel van de nieuwe wet is.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wat is de belangrijkste aanleiding voor de wet?
2. Wat zijn belangrijke gevolgen van de wet?
3. Waarom wordt de wet complex genoemd?
4. Hoe reageert de hoogleraar op de ingewikkeldheid van de wet?
5. In hoeverre is de wet definitief?

Opdracht 2 - Woordenschat
Noteer de woorden in de tekst die nieuw voor je zien. Bepaal wat de woorden betekenen aan de hand van de verdere tekst. Zoek het woord anders op in een woordenboek. Schrijf de nieuwe woorden en betekenissen op in je schrift.

Opdracht 3 - Journaal
Je krijgt een halve minuut om in het journaal de aanleiding, maar ook de gevolgen van deze nieuwe wet uit te leggen. Schrijf de tekst voor jouw bijdrage aan het journaal en/of maak een audio- of video-opname van je bijdrage.