Kinderarbeid loont nog steeds


Tegen de verwachtingen in neemt kinderarbeid wereldwijd toe. De coronapandemie speelt een rol, maar ook onveranderd consumentengedrag in de hele wereld draagt bij aan het stabiele bestaan van kinderarbeid.

Bron
terrein verliezen - sociale beschermingsmaatregelen - disrupties - nationale budgetten - prognoses - inclusieve - sociale bescherming - dienstensector 

Leerdoel 
Ik kan de verklaringen voor de toename van kinderarbeid toelichten.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wat zijn de opvallendste laatste cijfers over kinderarbeid?
2. Welke rol speelt de coronapandemie?
3. Wat wordt bedoeld met sociale beschermingsmaatregelen?
2. Wat wordt bedoeld met (economische) disrupties?
3. Wat wordt bedoeld met nationale budgetten?
4. Wat wordt bedoeld met ketens?
5. Wat is het verschil tussen industrie en dienstensector?
6. Welke voorbeelden van (inclusieve) sociale bescherming worden in de tekst en de video genoemd?
7. Wat zijn volgens de tekst en de video effectieve oplossingen van kinderarbeid?

Opdracht 2 - Verklaringen
Maak een schema met drie kolommen. Schrijf in de eerste kolom verklaringen voor de toename van kinderarbeid. Zet in de tweede kolom per verklaring de informatie die de tekst hierover geeft. Zet in de derde kolom aanvullende informatie uit de video.

Opdracht 3 - Oplossingen
Schrijf een korte blog of maak een korte vlog over de oplossingen die je leert uit de tekst en de video.