"Mam, is de CO2 al op?"


Om de uitstoot van CO2 terug te dringen zijn al veel mogelijke oplossingen bedacht. Eén ervan is CO2 'op de bon'. Wat zou het effect zijn als ieder huishouden een bepaalde hoeveelheid uitstoot mag veroorzaken, en méér niet?

Bron 
De Volkskrant
 Nederlanders willen best hun persoonlijke CO2-handelsysteem, zo lang de lasten eerlijk worden verdeeld

Woordenschat 
emissie - fictief - representatieve - kapitaalkrachtigen - transitie - uitstootrechten - reductie - budget 

Leerdoel 
Ik kan de voor- en nadelen van het plan van een CO2-budget benoemen.

Opdracht 1 - Voor en tegen het plan
Maak een schema met twee kolommen waarin je de argumenten voor en tegen het plan naast elkaar zet. 

Opdracht 2 - Reactie
Schrijf een korte reactie op het plan waarin je ook reageert op de argumenten voor en tegen die in de tekst staan. 

Opdracht 3 - Reclame
Stel, het plan gaat uitgevoerd worden. Nu moet worden gezorgd dat landelijk bekend wordt wat het plan inhoudt. Maak een video van maximaal 30 seconden waarin je het plan aan het publiek uitlegt. Beantwoord ter voorbereiding de 5w1h-vragen met betrekking tot het plan: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Voor zover de tekst geen antwoord geeft op een vraag, bedenk je zelf het antwoord. Je kan deze video samen met klasgenoten maken.