Stadsolifanten


China is in de ban van een kudde Aziatische olifanten die zich steeds meer is stedelijk gebied waagt. De kudde maakt deel uit van het driehonderdtal Aziatische olifanten dat het land nog kent, dus voorzichtigheid is geboden. Niemand weet waar het eindigt met deze kudde.

verstedelijkt - autoriteiten - staatsmedia - habitat - industrialisering - gereduceerd - schamele

Leerdoel 
Ik kan de verklaringen voor de tocht van de kudde toelichten.

Opdracht 1 - Compact
Maak een compact, maar volledig schema waarin je het nieuws samenvat. Je kunt dat bijvoorbeeld doen in de vorm van een woordweb of een oorzaak-en-gevolg keten. Wissel je werk daarna uit met een klasgenoot en geef elkaar feedback.

Opdracht 2 - Vijf vragen
Vat het nieuws samen in vijf vragen die je allemaal in slechts één zin beantwoord. Wissel je werk daarna uit met een klasgenoot en geef elkaar feedback.

Opdracht 3 - Laatste nieuws
Onderzoek wat de laatste berichten over de kudde zijn. Vertel hierover vijf opvallende feiten aan een klasgenoot, die jou ook kort verslag doet met vijf feiten.