Taliban nemen bezit van Afghanistan


Tot ieders verrassing namen de Taliban razendsnel Afghanistan in toen de V.S. hun troepenmacht liet vertrekken. Westerse landen spanden zich in om hun burgers, diplomaten en hulpverleners te evacueren. Wat staat het land te wachten?

NOS De twee gezichten van Afghanistan

Woordenschat zie opdracht

Leerdoel Ik kan kort toelichten waarom de V.S. vertrekken uit Afghanistan en wat voor bestuur de Taliban in het land willen vestigen. 

Opdracht 1 - Woordenschat
Bekijk de video en noteer woorden die nieuw voor je zijn. Schrijf de betekenis erbij.

Opdracht 2 - Mindmap
Vorm een groep met 3-4 leerlingen. Vat als groep de video samen in een mindmap. Kies eerst 5 deelonderwerpen. Verdeel die over je blad. Vertel bij de deelonderwerpen wat je van de video hebt geleerd. Verwerk de nieuwe woorden van opdracht 1 in jullie mindmap.

Opdracht 3 - Open vragen
Bespreek met elkaar welke vragen in de video onbeantwoord blijven. Noteer ze en schrijf bij elke vraag waarom in de video deze vraag open blijft.