China schoont tv-aanbod op


Na het reguleren van internetgebruik heeft de Chinese overheid nu ook regels voor het tv-aanbod aangekondigd. Alle vermaak en de aandacht voor idolen geeft volgens de overheid een verkeerd signaal.

Bron
Het Parool 
Peking wil geen ‘verwijfde mannen’ meer op televisie

Woordenschat
ethische - richtlijnen - vulgaire - moralistische - esthetiek - heroïsche - exorbitante

Leerdoel
Ik kan uitleggen waarom de overheid in China ingrijpt in het tv-aanbod.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wat zijn de nieuwe ethische regels in China met betrekking tot televisie?
2. Wat wordt bedoeld met moralistische controle (alinea 2)?
3. Leg in het kort de bedreigingen in alinea 4 uit.
4. Welke middelen gebruikt de overheid om in te grijpen?
5. Wat zijn de belangrijkste redenen om.in te grijpen?

Opdracht 2 - Synoniemen
Geef voor elk woord een synoniem.
1. ethische (alinea 1)
2. richtlijnen (alinea 2)
3. vulgaire (alinea 2)
4. trend (alinea 2)
5. moralistische (alinea 2)
6. spiegelen (alinea 3)
7. gecoiffeerde (alinea 4)
8. heroïsche (alinea 4)
9. exorbitante (alinea 5)

Opdracht 3 - Wat weet je van...
Bespreek in een tweetal welke regels in Nederland gelden ten aanzien van de inhoud van tv, film en internet. Vergelijk jullie antwoord daarna met dat van een ander tweetal (of in een gesprek met de klas).