Grote verzoendag - jodendom


Vandaag vieren joden Jom Kipoer, dag van de verzoening. Het nieuwe jaar is volgens hun jaartelling (het is het jaar 5782) tien dagen geleden begonnen. Op Grote verzoendag staat de vergevingsgezindheid van God centraal. Naar dat voorbeeld moeten mensen naar elkaar toe ook vergevingsgezind zijn.


Bron
EO Visie
Wat is Jom Kippoer?

Woordenschat
belijden - synagoge - verzoening - het lot werpen - offeren - sprenkelen - zondebok - gelofte - bemoediging 

Leerdoel
Ik kan uitleggen waaraan joden op Grote verzoendag denken.

Opdracht 1 - One minute paper
Lees de tekst en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je hebt onthouden van de tekst. Vergelijk daarna jouw one minute paper met dat van een klasgenoot. Bekijk daarna samen met behulp van de tekst welke belangrijke informatie nog in jullie papers ontbreekt.

Opdracht 2 - Vragen
1. Waarom gaat het volgens alinea 1 op Grote verzoendag?
2. Wat is de oorsprong van deze feestdag?
3. Wat was toen belangrijke rituelen?
4. Waarom werden die rituelen uitgevoerd?
5. Alinea 4 noemt twee uitdrukkingen die we ook in onze tijd gebruiken: het lot werpen en een zondebok aanwijzen. Leg van beide uitdrukkingen uit wat wij er vandaag de dag mee bedoelen.
6. Jom Kipoer is door de tijd heen veranderd. Wat zijn de belangrijkste veranderingen volgens de tekst?
7. Wat is altijd deel blijven uitmaken van Grote verzoendag?
8. Wat wordt bedoeld met "de dienst" (alinea 7)?

Opdracht 3 - Infographic 
Leg in een (digitale) infographic waar het op deze dag omdraait, wat door de tijd heen aan het feest is veranderd en wat belangrijke rituelen zijn. De informatie uit de laatste alinea hoef je niet in je infographic op te nemen. Kies eerst 2-3 deelonderwerpen en geef daarmee je infographic vorm.