Hutspot, haring, wittebrood


Traditioneel viert Leiden op 3 oktober Leidens ontzet. Met traditionele gerechten op tafel. Wat gebeurde die dag, lang geleden, dat Leiden het nog jaarlijks groots herdenkt?

Bron
Historiek.net 
Het Leidens Ontzet (1574) – Hutspot, haring en wittebrood

Woordenschat
wittebrood - beleg - standhouden - heroïsch - op de koop toe genomen - tergend - stuwde op - ontzet - middelen - Leiden in last - stadswallen - opstomende - pastinaken - klapstuk - impuls

Leerdoel 
Ik kan vertellen welke gebeurtenissen Leiden herdenkt op 3 oktober.

Opdracht 1 - Mindmap
Vat de geschiedenis van Leidens Ontzet samen in een mindmap op A3 formaat. Bepaal eerst welke deelonderwerpen de basis vormen van je mindmap. Verdeel ze over het blad. Maak daarna in tekeningen en korte teksten duidelijk wat de tekst over Leidens Ontzet vertelt.

Opdracht 2 - De koppen van de volgende dag
Stel een voorpagina samen van een denkbeeldige krant die de dag na Leidens Ontzet in 1574 verscheen. Schrijf 2 á 3 korte berichten. Bedenk opmerkelijke koppen en zoek naar aansprekend beeldmateriaal, zodat de voorpagina de aandacht van het publiek trekt. Voer de opdracht uit in Word of een ander programma of maak gebruik van de Nieuwstool.

Opdracht 3 - Ooggetuigeverslag
Beschrijf de gebeurtenissen waarover de tekst vertelt door de ogen van een van de hoofdpersonen of groepen die in de tekst worden genoemd. Beschrijf kort hoe zij de gebeurtenissen van het eerste beleg tot en met Leidens Ontzet hebben beleefd.