Stoptober


Inmiddels is oktober onlosmakelijk verbonden met het terugdringen van roken.


Bron
De Volkskrant Wat is de beste manier om voorgoed te stoppen met roken?

Woordenschat
campagne - accijns - ontmoediging - handvatten - opmaat - structureel - compenseren - netto resultaat - nicotine - hunkering 

Leerdoel
Ik kan belangrijke aanpakken om succesvol te stoppen met roken noemen. 

Opdracht 1 - Spiekbrief
Vorm een tweetal en geef elkaar een spiekbrief door zes woorden uit de woordenschat te kiezen voor de ander. Met behulp van die zes woorden vat je uit het hoofd hardop de kern van de tekst samen voor de ander. Geef elkaar enkele minuten om deze samenvatting voor te bereiden.

Opdracht 2 - Flyer
Ontwerp een flyer waarin je de belangrijkste feiten over roken en stoppen uit de tekst verwerkt. Maak hierbij ook gebruik van de tekst onder het artikel.

Opdracht 3 - Uitdrukkingen
De tekst bevat een aantal uitdrukkingen. Leg in je eigen woorden uit wat ze betekenen.

1. Een tevreden roker is geen onruststoker (alinea 2)
2. goed beslagen ten ijs komen (alinea 4)
3. magic pill (alinea 5)
4. denk niet te licht (alinea 6)
5. in rook zien opgaan (ondertekst)
6. wildwest-aanbod (ondertekst)
7. stopcowboys (ondertekst)