Over MNMweek


Voor een presentatie over het werken met nieuws in de klas moest ik weer eens goed denken waarom ik er ooit mee begon. Het begon met mijn eigen leraren. Ik vond de lessen waar we in gesprek gingen en het nieuws ter sprake kwam het leukst. Die lessen boden iets extra´s naast het boek. Daar kon je zeggen wat je dacht. Daar hoorde je nieuwe ideeĆ«n van anderen. Daar waren vaak vragen waar we ook niet uitkwamen. Vragen die bleven hangen. In de bovenbouw zat een jongen in mijn klas die familie had in JoegoslaviĆ«. Toen daar de oorlog uitbrak vertelde hij regelmatig over wat dat nieuws met hem deed. Dat waren indringende lessen. Het boek ging er bij geschiedenis voor aan de kant.

Toen ik zelf leraar Nederlands en levensbeschouwing was, stond ik een paar keer voor de opgave over lastig nieuws in gesprek te gaan. Op een middag zag ik thuis de aanslag op de Twin Towers gebeuren. Tijdens een tussenuur las ik op internet over het vreselijke nieuws van de aanslag op Theo van Gogh. In een vakantie werd Pim Fortuyn vermoord. De aanslagen in Parijs gebeurden op een vrijdagavond. Daarna wachtten de eerstvolgende schooldag moeilijke gesprekken, met heel veel vragen van de leerlingen in de klas. We vonden echt de antwoorden niet op onze vragen, maar ernaar zoeken, proberen te begrijpen, vonden leerlingen waardevol. We lazen erover. Ik legde wat uit over geschiedenis en achtergronden. We keken (jeugd)journaal. We keken op social media hoe anderen reageerden. We praatten in groepjes. We tekenden. We dichtten. Leerlingen vinden het prettig als er plaats voor is.

En zo heb ik nog veel meer nieuws met de leerlingen bekeken, gelezen en proberen te begrijpen. In gesprek over verkiezingen, over slavernij, over schoolaanslagen in de VS, over MH17, over IS, over #metoo… Maar niet altijd zwaar en moeilijk. We besteedden ook aandacht aan social media, archeologie, nieuwe technologie, sport, nieuwe diersoorten, games en muziek. Nieuws hoort naast schoolboeken in de klas. Of liever nog: verweven met de boeken.

MNMweek begon ik te maken toen ik als leraar in het voortgezet onderwijs werkte. Tegenwoordig werk ik als lerarenopleider bij een pabo. Ik heb ervoor gekozen om MNMweek voort te zetten. Het is zoals ik het nieuws volg, voor mijn eigen ontwikkeling maar ook altijd met de vraag hoe ik er in de klas over in gesprek zou kunnen gaan.

Pieter Snel