Over MNMweek

Media leveren zoveel mooi materiaal voor in de klas, dat ik vanaf 2014 steeds vaker artikelen en video´s ben gaan gebruiken. Dat leverde MNMweek op. Mijn leerlingen maken regelmatig een opdracht op deze website. De ene keer kies ik hetzelfde artikel of dezelfde video voor alle leerlingen. Andere keren kiezen mijn leerlingen. Ook andere leraren zie ik gebruik maken van deze website.

Als leraar Nederlands gaat het me op MNMweek om teksten begrijpen en liefst ook voor een deel niet begrijpen, maar wel de vragen weten te stellen om er achter te komen wat je niet begrijpt. Ik wil dat leerlingen woorden leren verklaren met de context. Ik wil dat leerlingen feiten en meningen herkennen in artikel en video´s. Ik wil dat leerlingen leren onduidelijkheden, onjuistheden en onwaarheden aan te wijzen. Kritisch lezen. Dat vind ik belangrijk. Maar als leraar (en vergeet even het Nederlands erachter) vind ik het belangrijk dat leerlingen leren kijken, leren vinden (maar wel met onderbouwing en steeds ook kritisch naar zichzelf) en nieuwsgierigheid nooit of te nimmer kwijtraken.

Ik verwerk wekelijks artikelen en video´s tot lessen op MNMweek omdat ik nieuwsgierig ben naar nieuws en het vervolg ervan. Ik ervaar bij artikelen en video´s wat ik allemaal nog niet weet en doe nieuwe kennis op.

In januari 2019 vertel ik in Van Twaalf tot achttien (naast veel andere collega´s) meer over leermiddelen maken. Wat levert het je als leraar op? En wat vinden leerlingen ervan?

Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself