Doorgaan naar hoofdcontent

Over MNMweek


Vanaf 2014 gaf ik op mijn school mijn lessen Nederlands en levensbeschouwing door gebruik te maken van dit blog. Ik maakte al een tijd veel gebruik van het nieuws in mijn lessen en besloot de lessen voor mijn leerlingen online te publiceren. Op die manier konden ze er wanneer ze wilden mee aan het werk. Bovendien bood ik met het blog een brede nieuwsselectie zodat de leerlingen regelmatig ook zelf een keuze konden maken.

Naast mijn eigen leerlingen bleken verschillende andere scholen ook gebruik te maken van het blog. Bij Nederlands, mentorlessen en lessen van de zaakvakken in het voortgezet onderwijs en in het mbo bij Nederlands en burgerschap. Naast scholen in Nederland is er ook een aantal Nederlandse scholen in het buitenland dat het blog gebruikt.

De naam van het blog MNMweek staat overigens voor Mens & Natuur en (Mens &) Maatschappij. In mijn laatste school combineerden we Nederlands en de vakken van die twee leergebieden heel sterk. De opzet van het blog is om de gehele week actuele nieuwsonderwerpen aan te bieden. Op vrijdagmorgen vind je al de titels van de komende week. 

In 2019 ben ik bij een pabo gaan werken als lerarenopleider en vakdocent levensbeschouwing. Ik heb besloten het blog voort te zetten omdat ik in mijn eigen lessen (onderwijsontwerp) regelmatig gebruik maak van het nieuws en omdat het blog nog dagelijks in veel scholen wordt ingezet.

Op het blog vind je iedere week drie tot vier lessen mens, natuur, maatschappij (MNM) die gaan over het laatste nieuws en één tot twee lessen die gaan over de actualiteit van een herdenking, viering of historische gebeurtenis die in die week plaatsvindt of plaats had. Op de pagina Kalender vind je de aankondigingen van komende lessen en een overzicht van voorbije lessen. Alle lessen zijn ook in LessonUp te vinden

Mocht je naar aanleiding van lessen op dit blog vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact op met een bericht via  Linkedin. Feedback en nieuwssuggesties zijn altijd welkom! Vraag ook gerust alvast om een aangekondigde les, als je die al eerder wilt inzetten!

Hartelijke groet,

Pieter Snel


Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden