Over MNMweek


Dit blog is het resultaat van zo´n vijf jaar met heel veel plezier nieuws in de klas gebruiken. In mijn klassen 1 en 2 gebruikte ik bij Nederlands vaak artikelen uit de krant en clips van journaal en actualiteitenprogramma´s. Ik merkte dat dat materiaal de leerlingen enorm boeide. We konden er genoeg mee in de lessen Nederlands. En het motiveerde mij als leraar enorm om rijke teksten in te zetten en méér te doen dan Nederlands. Leerlingen lazen de teksten. Ze bekeken nieuwsvideo´s. We bespraken ze met elkaar. Leerlingen verwerkten de inhoud op allerlei manieren. Ze beantwoordden vragen die ik bedacht, ze bedachten vragen voor elkaar. Ze gingen (á la Lagerhuis) in debat met elkaar. Ze traden op als verslaggever en vatten zo een tekst samen. Ze maakten mindmaps. Etc.

In januari 2019 ben ik gestopt in het voortgezet onderwijs en gaan werken bij een lerarenopleiding basisonderwijs. Om het plezier dat ik altijd had in het maken van het materiaal en omdat het materiaal op een aantal scholen wordt gebruikt, heb ik besloten de wekelijkse aanvoer van lessen voort te zetten. Intussen is regelmatig ook een les van het blog op de website van Nieuws in de klas te vinden.

Veel plezier en voor feedback, vragen e.d. kun je altijd een berichtje sturen via Linkedin.

Pieter Snel