Doorgaan naar hoofdcontent

Over MNMweek


Vanaf 2014 gaf ik op mijn school mijn lessen Nederlands en levensbeschouwing door gebruik te maken van dit blog. Ik maakte al een tijd veel gebruik van het nieuws in mijn lessen en besloot de lessen voor mijn leerlingen online te publiceren. Op die manier konden ze er wanneer ze wilden mee aan het werk. Bovendien bood ik met het blog een brede nieuwsselectie zodat de leerlingen regelmatig ook zelf een keuze konden maken.

Naast mijn eigen leerlingen bleken verschillende andere scholen ook gebruik te maken van het blog. Bij Nederlands, mentorlessen en lessen van de zaakvakken in het voortgezet onderwijs en in het mbo bij Nederlands en burgerschap. Naast scholen in Nederland is er ook een aantal Nederlandse scholen in het buitenland dat het blog gebruikt.

De naam van het blog MNMweek staat overigens voor Mens & Natuur en (Mens &) Maatschappij. In mijn laatste school combineerden we Nederlands en de vakken van die twee leergebieden heel sterk. De opzet van het blog is om de gehele week actuele nieuwsonderwerpen aan te bieden. Op vrijdagmorgen vind je al de titels van de komende week. 

In 2019 ben ik bij een pabo gaan werken als lerarenopleider en vakdocent levensbeschouwing. Ik heb besloten het blog voort te zetten omdat ik in mijn eigen lessen (onderwijsontwerp) regelmatig gebruik maak van het nieuws en omdat het blog nog dagelijks in veel scholen wordt ingezet.

Op het blog vind je iedere week drie tot vier lessen mens, natuur, maatschappij (MNM) die gaan over het laatste nieuws en één tot twee lessen die gaan over de actualiteit van een herdenking, viering of historische gebeurtenis die in die week plaatsvindt of plaats had. Op de pagina Kalender vind je de aankondigingen van komende lessen en een overzicht van voorbije lessen. Alle lessen zijn ook in LessonUp te vinden

Mocht je naar aanleiding van lessen op dit blog vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact op met een bericht via  Linkedin. Feedback en nieuwssuggesties zijn altijd welkom! Vraag ook gerust alvast om een aangekondigde les, als je die al eerder wilt inzetten!

Hartelijke groet,

Pieter Snel


Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Mei socialvrij?

afbeelding: www.meisocialvrij.nl De opkomst van sociale media heeft een enorme invloed gehad op de manier waarop mensen communiceren en hun tijd besteden. Maar overmatig gebruik van sociale media en smartphones kan leiden tot verslaving en negatieve effecten op de mentale gezondheid. Initiatieven zoals "Mei Social Vrij" proberen bewustwording te creëren en mensen aan te moedigen om hun sociale mediagebruik te verminderen voor een gezonder leven. Metro Nieuws |  Jan en Rutger bedachten Mei Social Vrij: '14 uur per dag op social media'   Leerdoel  Je kunt de bedoeling en de werkwijze van Mei Social Vrij toelichten. Woordenschat cold turkey, bewustwordingscampagne, strategieën, langetermijneffecten, excessief, laagdrempelig, initiatiefnemers, psychologische, dynamiek Vragen  1. Op welke manieren kan overmatig smartphonegebruik en sociale mediagebruik psychologische en sociale problemen veroorzaken, zoals besproken in het artikel? 2. Wat maakt Mei Social Vrij anders dan a