Werkvormen


Laat de leerlingen een korte animatie maken over een nieuwsfeit met bijvoorbeeld Powtoons.

Laat de leerlingen nieuws samenvatten of reageren door een bijpassende cartoon te zoeken of er een te tekenen

Laat de leerlingen reageren vanuit een bepaald perspectief: wit (feitelijk), rood (vanuit gevoel), groen (vanuit mogelijkheden), zwart (als advocaat van de duivel), geel (vanuit optimisme) of blauw (gericht op reflectie en overzicht).

Laat de leerlingen een korte audioclip maken of hun reactie opnemen op hun telefoon.

Laat de leerlingen samenvatten met een aantal emoticons op hun telefoon.

Laat de leerlingen samenvatten door iets bekends, iets nieuws en iets dat nieuwsgierig maakt te noemen.

Laat de leerlingen samenvatten door vragen te noemen waarop de bron niet of onvoldoende antwoord geeft.

Laat de leerlingen samenvatten aan de hand van de 5w1h-vragen. Eventueel gebruiken de leerlingen een (online) dobbelsteen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Wie goot bedenkt een vraag, de anderen geven antwoord. 

Laat de leerlingen het perspectief van iemand in de bron innemen en vanuit die positie reageren. Bijvoorbeeld als verslaggever, ooggetuige, gedupeerde of als woordvoerder van een organisatie.

Laat leerlingen in groepen op papier een stille discussie voeren en laat de bladen na enige tijd onder groepen uitwisselen.

Laat leerlingen op hun telefoons een Whatsappgesprek voeren waarbij iedereen de rol krijgt van een betrokkene bij het nieuws.

Laat leerlingen bij een aantal begrippen alle mogelijke vragen bedenken.

Laat leerlingen een alternatief scenario bedenken voor als een nieuwsfeit anders zou zijn gegaan. Laat de leerlingen de andere loop der gebeurtenissen beschrijven.

Laat de leerlingen bij het zien van een kop en eventueel beeldmateriaal opschrijven wat ze over het nieuws weten. Laat de leerlingen daarna de tekst lezen of de beelden bekijken.

Laat de leerlingen een voorpagina samenstellen over nieuws waarover ze hebben gelezen of dat ze hebben bekeken en beluisterd. Ze bedenken een aantal koppen en kiezen passend beeldmateriaal.

Laat de leerlingen nieuws samenvatten op een uitlegposter voor in de klas of in een kennisclip of een meer persoonlijk vlog.

Laat de leerlingen hun kennis over nieuws toetsen met een toets met overleg. Ze mogen de vragen in groepen bespreken, maar geven individueel antwoord.

Laat de leerlingen het nieuws samenvatten waarbij ze een aantal taboewoorden niet mogen gebruiken.

Laat de leerlingen het nieuws samenvatten in een aantal stellingen. Kies er een aantal uit en laat de leerlingen steeds eerst op een vijfpuntsschaal reageren alvorens met de klas in gesprek te gaan. Laat de leerlingen kiezen uit: 1 (helemaal mee oneens) - 2 (mee oneens) - 3 (neutraal) - 4 (mee eens) - 5 (helemaal mee eens).

Laat de leerlingen het nieuws samenvatten in een toets, een quiz of een aantal koppen waarbij medeleerlingen moeten ontdekken waarover ze precies gaan.

Laat de leerlingen een nieuwstekst of nieuwsvideo onderzoeken op beeldspraak. Vooral in teksten en video vind je veel beeldspraak.

Laat de leerlingen na het lezen of bekijken van een bron in een one minute paper één minuut lang alles opschrijven wat ze te weten zijn gekomen. Geef daarna een vervolgopdracht.

Laat de leerlingen nadenken en in gesprek gaan over een nieuwsfeit door een persconferentie te organiseren. Laat ongeveer drie leerlingen plaatsnemen aan de perstafel en vraag de andere leerlingen om vragen te stellen. De leerlingen aan de perstafel helpen elkaar om zo volledig mogelijk antwoord te geven op de vragen en mogen ook ‘passen’.

Laat de leerlingen vertellen over het nieuws waarover ze lazen of dat ze bekeken en beluisterden door een fictief verhaal over de gebeurtenissen te schrijven. Bijvoorbeeld een tegenverhaal waarin de gebeurtenissen anders verlopen of een schaduwverhaal dat zich in de omgeving van het nieuws afspeelt.

Laat de leerlingen het nieuws samenvatten of erop reageren door met de nieuwstekst of met een andere tekst een stiftgedicht te maken of uit de nieuwstekst een ready made samen te stellen

Laat de leerlingen vertellen over het nieuws in de vorm van een of meer seven word stories.

Laat de leerlingen samenvatten door een infographic te ontwerpen.

Laat de leerlingen samenvatten in de vorm van een woordweb of een mindmap. Activeer voorkennis door de leerlingen voor het lezen/bekijken van de bron eerst op te schrijven wat ze over het onderwerp weten.

Laat de leerlingen vertellen over het nieuws door een ingezonden brief, een comment, een post of een column te schrijven. Bespreek eerst met de leerlingen de kenmerken van de gekozen tekstvorm door samen een aantal voorbeelden nader te bekijken.

Laat de leerlingen bij nieuws waarover discussie bestaat een aantal mogelijke spandoeken ontwerpen met standpunten die in het spel zijn.

Laat de leerlingen bij een iconische foto of een artefact dat in het nieuws is een onderschrift of een informatiekaartje ontwerpen waarop ze duiding geven aan het nieuws.

Laat de leerlingen reageren door een kort betoog te schrijven. Laat de leerlingen van een schema als het volgende gebruikmaken: stelling - argumenten vóór - argumenten die je tegen jouw stelling en argumenten in kunt brengen - weerlegging daarvan - een krachtige slotzin.

Laat leerlingen het nieuws samenvatten door een bingokaart van 3x3 (of méér) begrippen te maken. De leerlingen kiezen voor hun bingokaart de belangrijkste begrippen uit. Bij het spelen van bingo moet elke winnaar kort uitleggen wat de begrippen in het winnende rijtje met elkaar te maken hebben.

Laat leerlingen feedback geven aan iemand die een belangrijke rol in het nieuws speelt.

Laat leerlingen als ghostwriter een statement, een korte persverklaring of een speech schrijven voor iemand die een belangrijke rol in het nieuws speelt.

Laat leerlingen over het nieuws vertellen door mogelijk fake news bij het nieuws te bedenken.

Laat de leerlingen het nieuws vertalen naar een jongere doelgroep. Hoe zou het nieuws bijvoorbeeld in het Jeugdjournaal kunnen worden uitgelegd?

Laat de leerlingen in groepen antwoord geven op een of meer vragen over het nieuws. Ze doen dat door een voor een een zin op te schrijven. Iedere volgende leerling sluit aan op de voorgaande zin. Iemand bepaalt dat het antwoord voldoet en stopt het antwoord. De leerlingen mogen tijdens het beantwoorden niet overleggen.

Laat de leerlingen in groepen zich verdiepen in nieuws of nieuwsbronnen vergelijken door hetzelfde nieuws uit vier verschillende media te geven. Elke groep doet na enige tijd verslag van opvallende verschillen in de berichtgeving.

Laat de leerlingen (in groepen) een playlist samenstellen bij het nieuws. Spreek het maximale aantal nummers op de playlist af en laat de leerlingen bij elk nummer kort de relatie met het nieuws beschrijven.

Kijk op Nieuws in de klas voor meer werkvormen zoals ‘Streep als een dictator’