Miljoenenindustrie, miljoenenuitstoot

Lees het artikel Megacruiseschip in Rotterdam is geen feestje voor milieu

BK
1. Waarom passen cruiseschepen uitstoot aan in havengebieden?

2. Wat bedoelen we met duurzaam toerisme (alinea 5)?

3. Wat ontbreekt nog in de regels over uitstoot van cruiseschepen?

4. Waardoor produceert het schip in een haven nog veel uitstoot?

5. Waarom zijn in steden milieuzones ingesteld voor oudere auto´s? 

GT
1. Waarom laten gemeenten de auto´s niet toe en de cruiseschepen wel?

2. Cruiseschepen liggen in de haven op de grens van de milieuzone. Wat is de kritiek van Groen Links raadslid Bonte?

3. Welke oplossingen noemt Bonte?

4. Bespreek de twee oplossingen van Bonte.

5. Wat maakt het instellen van een quotum moeilijk?

HV
1. Wat is het doel van de milieuzones?

2. Waarom laten gemeenten cruiseschepen wel toe aan de grens van deze zones?

3. Bespreek de oplossingen voor de cruiseschepenuitstoot die de tekst noemt?

4. Bespreek per oplossing wat (praktische) bezwaren zijn.

5. Bedenk voor een van de bezwaren een oplossing.Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself