IJsmummie Ötzi en Brits Pompeï

By Sandstein (Own work) [CC BY 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)],
via Wikimedia Commons
Lees de artikelen Wetenschappers ontdekken meer over garderobe ijsmummie Ötzi en Brits Pompei geeft geheimen prijs alsof je in de Bronstijd looptWoordenschat
het dna (Ötzi alinea 1)
het genetisch onderzoek (Ötzi alinea 2)
de garderobe (Ötzi titel)
de reconstructie (Ötzi foto-onderschrift)
prijsgeven (titel Brits Pompeï)
op losse schroeven komen te staan (Brits Pompeï alinea 3)


Bekijk de mindmaps van de woorden

BK
1. Wat is de hoofdgedachte van het artikel over Ötzi?

2. Welke vraag blijft open voor de onderzoekers?

3. Wat zijn mogelijke manieren (zie 3)?

4. Wat behoorde tot de opvallendste goederen die archeologen vonden?

5. Wat maakte die goederen zo bijzonder?

GT
1. Wat maakte analyse van de kleding tot voor kort onmogelijk?

2. Wat is het verband tussen alinea 1 en alinea 3-4?

3. Waarom spreekt de tekst over het ´Britse Pompeï´?

4. Wat is door de opgravingen in Engeland op losse schroeven komen te staan?

5. Welk zinsdeel in alinea 2 laat zien wat de archeologen bedoelen met de uitspraak ´het is alsof je rondloopt in de Bronstijd´?

HV
1. Wat zijn de uitkomsten van het nieuwe dna-onderzoek bij Ötzi?

2. Hoe hebben ze de dieren kunnen vaststellen?

3. Welke nieuwe inzichten leverden de opgravingen in Engeland op?

4. Wat maakte het mogelijk het menu van die tijd vast te stellen?

5. Waarom wordt in de tekst over Engeland gesproken over ´stuffocation´ (alinea 5)?