Met copy-paste gebeurt er niets in je hoofd

Lees het artikel Van swipen leren kinderen helemaal niets Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat
fatale (alinea 1)
huiveringwekkend (vraag boven alinea 3)
essentieel (alinea 3)
funeste (alinea 6)
parate (alinea 11)

BK
1. Wat bedoelt de schrijver met digitale kinderen (alinea 1)?

2. Waarom zijn tabelets voor baby´s in de V.S. een hit?

3. Waarom kreeg Spitzer na zijn boek Digitale dementie veel kritiek?

4. Waarom is Spitzer in zijn nieuwe boek Digiziek nog veel kritischer (alinea 7)?

GT
1. Waarom windt Spitzer zich zo op over baby´s die al met een tablet spelen?

2. Wat is het gevolg van swipen?

3. Wat bedoelt Spitzer met: ¨Kinderen hebben de werkelijkheid nodig om zich te ontwikkelen¨ (alinea 5)?

4. Beschrijf in twee of drie zinnen wat er in het onderzoek uit alinea 8 gebeurde.

HV
1. Wat bedoelt Spitzer met dementie (alinea 6)?

2. Welke verklaring geeft Spitzer voor de onderzoeksuitkomst in alinea 8?

3. Welke kritiek heeft Spitzer in alinea 10 op gebruik van smartphones, tablets e.d.?

4. Vat de kritiek samen die Spitzer na alinea 10 uitspreekt.

Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself