Nederlands noodplan

Lees het artikel Wie is de Nederlandse designated survivor? Beantwoord daarna de vragen.

1. Wat is het doel van alinea 1?

2. Wat is de aanleiding voor het schrijven van het artikel?

3. Geef de kern van het artikel in enkele zinnen weer.

4. Geef de betekenis van de woorden onderaan. Gebruik waar nodig een woordenboek.

5. Geef uitleg bij het doel onderaan.

6. Waarom is er in Nederland het verschil van een ongeschreven regeringsopvolging en bij wet geregelde opvolging van de Koning?

Woordenschat:
O het scenario =
O de RVD =
O ongeschreven =
O het staatsnoodrecht =
O het staatsrecht =
O het ministerie =
O het crisisberaad =
O het collectief / de collectieven =
O het eenhoofdig gezag =
O het machtsvacuüm =
O de Raad van State =

Doel:
O Ik kan uitleggen hoe in Nederland en V.S. de vervanging van het staatshoofd en de regeringsleider is geregeld

Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself