Werk voor de VN

Lees het artikel Wat doet een secretaris-generaal van de VN eigenlijk?

Bekijk daarna het filmpje.

Maak een mindmap van het filmpje.

Voeg in een opvallende kleur de belangrijkste informatie uit de tekst toe.

Woordenschat:
O de secretaris-generaal = de hoogste functionaris
O de natie = het volk
O de lidstaat = de staat die lid is van een internationale organisatie
O het ministerie = een afdeling van de regering
O de diplomatie = het ambtelijke, officiële verkeer tussen staten en regeringen

Doelen:
O Ik kan de belangrijkste werkzaamheden van de VN beschrijven
O Ik kan factoren beschrijven die het werk van de VN bevorderen en belemmeren