Wereldburgeren

Lees het artikel Hoe zit het met inburgeren in andere landen? Beantwoord daarna de vragen.

BK
1. Leg de hoofdgedachte van de tekst uit met het begrip maatschappelijke ori├źntatie.
2. Wat zijn volgens de tekst belangrijke doelen van inburgering?
3. Geef de belangrijke kenmerken van inburgeringstrajecten.

GT
1. Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
2. Maak een matrix en vergelijk de inburgering in de verschillende landen in de tekst.
3. Schrijf de betekenis van de onderstaande woorden op.

HV
1. Vergelijk de inburgeringstrajecten uit de verschillende landen.
2. Beoordeel ze en maak daarin een keuze voor een land dat het in jouw ogen goed aanpakt.
3. Motiveer je keuze.

Woordenschat
O de inburgering
O het traject
O de procedure
O naturaliseren
O de migranten
O de arbeidsmarkt

Doelen
O Ik kan het verschil tussen inburgeren en naturaliseren benoemen
O Ik kan belangrijke doelen van inburgering benoemen