Boodschappen voor heden en toekomstDe impact van films en boeken is soms héél groot omdat ze je een kijkje gunnen in de toekomst of misstanden in de maatschappij van nu bekritiseren. Van oudsher hebben denkers en schrijvers hun ideeën over wat moet verbeteren in de wereld verpakt in verhalen. Een hedendaags voorbeeld is De Cirkel (The Circle) van de Amerikaanse schrijver Dave Eggers. De verfilming van deze roman is nu te zien in de bioscoop.

BK
Lees het artikel Recensie The Circle

GT / HV
Lees de artikelen Recensie The Circle en ´Het enge van de film The Circle is dat het realistisch is´

Opdracht
Werk de volgende opdracht uit op papier. Lever je antwoorden in als je klaar bent.
1. Leg in een paar zinnen uit wat de (kritische) boodschap van de roman / de film is.
2. In hoeverre is de maker van de film volgens de recensie(s) geslaagd in het presenteren van die boodschap? Licht je antwoord toe.
3. Leg de woordenschatwoorden in je eigen woorden uit.
4. Zoek een ander voorbeeld van een boek waarin de schrijver een boodschap heeft verpakt. Leg in een paar zinnen de bedoeling van de schrijver met het boek uit.

Woordenschat:
de alias
futuristisch
subtiele
compromitteren
de expansiedrift
de metafoor
met verve