Tijd om de geschiedenis te herschrijven

Lees het artikel Homo sapiens leefde al veel eerder dan gedacht

Maak daarna de opdracht
1. Schrijf de vijf belangrijkste kernwoorden op.
2. Maak met die woorden een samenvatting van de tekst van 10-12 zinnen. Leg in de samenvatting uit waarom de ontdekking volgens de schrijver de geschiedenis zal herschrijven.