Alles krijgt de goede naam - 1 -

Doelen:
O Ik kan de kern van het artikel Beroemde brief van Lincoln toch van zijn secretaris kort bespreken
O Ik kan de kernzin van een alinea bepalen
O Ik kan de kern van een alinea beschrijven

Woordenschat:
de bellettrie = schrijfkunst
vruchteloos = zonder resultaat
overweldigende = heel indrukwekkend
de republiek = een regeringsvorm met een president
de proclamatie = een openbare aankondiging of verklaring
linguïstisch = taalkundig
het pseudoniem = een schuilnaam
een facsimile = een replica of een kopie
fameuze = beroemde
eigenlijke = werkelijke

Lees het artikel Beroemde brief van Lincoln toch van zijn secretaris. Beantwoord daarna de vragen.

BK 1

1. Welke zin is de kern van alinea 1? 

2. Waarnaar verwijst het conflict (alinea 3)? 

3. Waarover gaat de brief van Lincoln? 

4. Werkt de techniek die ze toepassen altijd? 

5. Wat hebben J.K. Rowling en Jack the Ripper met het onderwerp te maken? 

GT 1

1. Wat vertelt de tekst over de historische waarde van de brief? 

2. Wat is het doel van het citaat (alinea 3)?

3. Waarom werd de brief ook gebruikt in Saving Private Ryan en bij de herdenking van 9/11?

4. Waarom konden wetenschappers de brief eerst niet onderzoeken?

5. Welke bewijzen wijzen Hay aan als schrijver?

HV 1

1. Leg uit waarom het ontbreken van het origineel mensen deed twijfelen aan Lincoln als auteur?

2. Wat maakte onderzoek naar de auteur tot nu toe weing of niet mogelijk?

3. Hoe werkt de methode van de universiteit van Manchester?

4. Welke twee concrete bewijzen noemt het artikel voor Hay? 

5. Wat maakt de techniek zeer betrouwbaar?

Lees hier de brief (Engels)
Bekijk hier een kopie van de brief

Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself