De generaals gaan weg - 2 -

Lees het artikel Waarom een standbeeld een centrale rol speelt bij rellen in Virginia. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan een tekst met veel achtergrondinformatie kort samenvatten

Woordenschat:
het bolwerk = verdedigingswerk, plek waar een bepaalde opvatting wordt verdedigd
conservatieve = behoudende
nostalgisch = vol heimwee
ultieme = laatste, uiterste (hier: absolute, beste)
prominent = belangrijk
de bakermat = de plaats waar iets is ontstaan

BK

1. Leg in één zin uit. Wat vertelt de tekst je over de Amerikaanse burgeroorlog? 

2. Wat deden de generaals volgens tegenstanders van de beelden? 

3. Wat deden de generaals volgens de voorstanders van de beelden? 

4. Leg het volgende citaat uit: ¨Een belangrijke reden voor de ophef is dus dat veel zuiderlingen de standbeelden niet zien als deel van het slavernijverleden¨ (alinea 9). 

GT

1. Leg in één zin uit. Wat vertelt de tekst je over de Amerikaanse burgeroorlog? 

2. Wat wordt bedoeld met de Lost Cause-mythe

3. Waarom begrijpen veel zuiderlingen het verwijderen van de beelden niet? 

4. Leg het volgende citaat uit: "De generaals zijn losgekoppeld van slavernij" (alinea 9). 

HV

1. Leg in één zin uit. Wat vertelt de tekst je over de Amerikaanse burgeroorlog? 

2. Wat wordt bedoeld met de Lost Cause-mythe

3. Waarom werd in de 19e eeuw de geschiedenis herschreven? 

4. Leg het volgende citaat uit: ¨Je hoeft geen racist te zijn om de Confederatie een goed idee te vinden" (alinea 5).